Vers til den kommende weekend

Begrænsning er at ville forstå alt ud fra fortiden.

Forbundetheden giver ikke mening, hvis ikke du giver individet frit, ellers vil du fastholde dig selv, andre og andet i et magtforhold.

Uden frihed for individet bliver forbundethedens viden til krav, pligt og bekymring, fordi du prøver at være noget, du  ikke er.

Gør du dig uundværlig, mister du ikke alene din frihed, men du begrænser også andres frihedsgrader og muligheder.

Ansvarlighed er at give andre og andet de gudsgivne frihedsgrader tilbage.

Som liv og individ er du nødvendig for alt liv, men du er også et fragtment af ingenting i din betydningsløshed.