TALFI

Talfi er forbindelsen og forbundetheden til livet. Talfi fortæller og beskriver en oldgammel forbindelse mellem krop og sind, individet og omgivelserne, det skabte og guderne. Dette grundbudskab er blevet genoverleveret til mig via visioner, åbenbaringer, natlige drømme, drømmesyn, dialoger mellem mig og guderne og fordums profeter og møder hinsides vor opfattelsessfære.

Talfi-budskabet – det grundliggende udogmatiske underliggende – er beskrevet i Guds Bog (Beyond) og et sæt talfi-kort (Because). Desuden anvisninger gennem et utal af vers og tegninger om livet i samme mangfoldighed som livets diversitet.

Talfi-øvelserne er en indgangsvinkel til livet, individet og guderne og sammen med talfi-åndedrættet er det den fysiske del af budskaberne set fra vores verden, selvom budskaberne ikke skelner mellem krop og sind. – Det er samme substans.

Talfi lærer os at finde os selv og omgivelserne gennem os i stedet for udenfor os. Fordi “Den, der stiller sig udenfor, har allerede afskåret sig fra forbundetheden”.

Talfi er noget, du gør, og ikke noget, der bliver gjort for dig. Sagt på en anden måde: Talfi er vejledningen. Det, du får ud af det, er via din egen indsats, åbenhed og accept.

Talfi giver dig ikke et overblik, men gør dig til en del af, så du begynder at forstå dit liv, livet omkring og livets helhed.