Fra nattens budskaber 15-08-2023

 Fra nattens budskaber 15-08-2023

 

“Ansvarlighed fører til utilgængelighed. Giv fri og slip for tidens tyranni”.

“Det, der er mig, er også alt det andet”.

“Det, der ikke er mig, eksisterer ikke”.

“Det ene udelukker ikke det andet”.

“Ingen tilstand eller væren har fortrin for andet”.

“Alle muligheder/tilstande er mulige og ligeværdige”.

“Vi finder ro i det, vi kender, fordi vores virkelighed er dannet af det”.

“Du er kun bundet i en tilstand af dit valg”. 

“I forbundetheden er du alt, ligesom du er det i din eksistens”.

“Det står dig frit for at bevæge dig til en anden tilstand, ligesom det står dig frit for at forene det ene med det andet”.

“Du er ikke nærmere Gud, fordi du forsager noget”.

“Det givne er det, du vælger”.

“Det uopnåelige er det, du har valgt fra”.

“Afstand og tid er lige så subjektivt som vid”.